Božice Evropo

Dok Šengen oskudijeva
Heleni se šunjanju
Mein kampf napreduje
Radi i radi i radi
Raditi i samo raditi
Rad je od čo'jeka
Načinio majmuna
Od slobode Trijumvirat

Komentariši